Návod - Ako správne nastaviť termíny služieb

Správne nastavenie termínov služieb je základom pre každý rezervačný systém. Umožňuje vašim zákazníkom, rezervovať si voľný termín iba v čase, ktorý si vy sami určíte. V tomto článku si ukážeme všetky nastavenia, ktoré na termín vyplývajú.

1. Pracovný čas

Služba je vždy naviazaná na zamestnanca/pracovníka, ktorý danú službu vykonáva. Každý pracovník ma svoj vlastný pracovný čas. To znamená, že služba bude dostupná iba počas pracovnej doby daného pracovníka.

Toto nastavenie nájdete v sekcii Pracovný čas. Okrem pracovného času môžete nastaviť aj prestávku/nedostupný čas, kedy služba nebude dostupná. Napríklad prestávka na obed atď.

Facebook odkaz na booqme

2. Dostupnosť služby

Ako ste sa mohli dočítať v predchádzajúcom odstavci, služby sú dostupné iba počas pracovného času daného pracovníka, ktorý ich vykonáva.

Ak však chcete pre službu vyčleniť špeciálne časové okno (v rámci pracovného času), napríklad hodina jogy, ktorá sa koná každú stredu od 19:00 do 20:00, môžete tak urobiť pri nastavení samotnej služby v záložke Dostupnosť služby (Pokročilé)

Dajte si však pozor na to, že ak nastavíte napríklad trvanie služby na 60 minút s prestávkou po službe ďalších 30 minút, musí mať vyhradené časové okno minimálne 90 minút. Prestávka po službe sa počíta do času služby.

Facebook odkaz na booqme

3. Počiatočný čas služieb

Dôležité nastavenie, na ktoré je potrebné si dať pozor, je počiatocný čas služieb.

Náš rezervačný systém Vám umožňuje nastaviť si počiatočný čas termínov pre vaše služby. Napríklad chcete, aby služba mohla začínať vždy o celej hodine. Prípadne chcete, aby mohla začínať každých 15 minút. Vždy je to individuálne.

Tento parameter nájdete v sekcii Nastavenia -> Nastavenie rezervácií pod názvom Interval počiatočných časov služieb

Prečo si na to dať pozor? Ak nastavíte termín pre službu od 19:30 do 20:30 a interval počiatočných časov služieb necháte nastavený na celú hodinu, nebude táto služba dostupná nakoľko nezačína o celej hodine.

4. Minimálny počet hodín a maximálny počet dní

V nastaveniach rezervácií ešte zostávame a popíšeme si dve dodatočné nastavenia.

Prvým z nich je Minimálny počet hodín pred uskutočnením rezervácie. Ak napríklad vlastníte wellness a ako službu ponúkate saunu, ktorú potrebujete najskôr vyhriať, toto nastavenia sa Vám učite zíde.

Môžete si totiž nastaviť, koľko hodín vopred je potrebné vytvoriť rezerváciu. Ak tam natsavíte 0, bude možné vytvoriť rezerváciu pokojne aj 1 minútu pred termínom.

Druhé nastavnie má názov Maximálny počet dní ponúknutých verejnosti v rezervačnom formulári. Ako už názov napovedá, môžete si nastaviť počet dní do budúcnosti, kedy budú termíny dostupné pre vašich zákazníkov.

Michal Sejč 04.06.2023

Rezervačný systém aj vo vašom podnikaní?