Otázky a odpovede

Áno. Po úspešnej registácií vám bude vygenerovaný odkaz/iframe/qr kód pre rezervačný formulár, ktorý si môžete pridať na svoju webovú stránku. Tento odkaz nájdete po prihlásení sa do rezervačného systému v sekcii Rezervačný formulár.

Náš rezervačný systém umožňuje čiastočné prispôsobenie si rezervačného formulára podľa svojho vkusu, aby dizajnovo zapadal aj do vašej webovej stránky.

Pre každú vašu službu si môžete určíť, akú sumu požadujete od zákaníka vopred. Môže to byť plná suma za službu alebo iba jej časť.

Ak si zákazník rezervuje termín pre takúto službu s povinnosťou platby, bude pri rezervácií presmerovaný na platobnú bránu. Po zaplatení bude jeho rezervácia potvrdená. Na zaplatenie bude mať zákazník 30 minút. Po túto dobu zostane jeho termín obsadený. Ak však nedôjde k platbe v priebehu 30 minút, rezervácia bude zrušená a termín bude uvoľnený pre dalšieho zákazníka.

Po skončení mesiaca Vám bude zaslané vyúčtovanie. Platby budú na Váš účet vyplácané raz mesačne. Vždy za predchádzajúci mesiac. Všetky transakcie budete môcť vidieť v administračnom rozhraní.

Poplatok za sprostredkovanie platby predstavuje 2.8% z celkovej sumy platby + 0.30 €.

Minimálna suma platby je 5.00 €.

Náš rezervačný systém funguje ako webová aplkácia. Nemusíte si teda do telefónu sťahovať ani inštalovať žiadnu aplikáciu. Môžete si ju však pridať na plochu, aby ste nemuseli vždy zadávať webovú adresu.

Podrobný návod nájdete na našom blogu: Ako si pridať booqme aplikáciu na plochu mobilného telefónu?

Áno. Balík starter bude pre Vás vždy zadarmo. Budete si môcť vytvoriť 100 rezervácií mesačne.

SMS notifikácie si viete aktivovať a nastaviť v administračnom rozhraní. Vaši zákaznici alebo zamestnanci budú následne dostávať SMS upozornenia o blížiacom sa termíne rezervácie, vytvorení rezervácie, prípadne zrušení rezervácie. Text a načasovanie správy si taktiež môžte nastaviť.

Pre zasielanie SMS notifikácií si najskôr potrebujete dobiť kredit vo vašom Booqme účete v sekcii Prehľad. Minimálna suma dobitia kreditu je 5€. Cena jednej SMS je 0.07€. Každých 70 znakov sa počíta ako jedna správa.

SMS notifikácie je možné posielať na iba telefónne čísla nasledujúcich krajín:

Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Vatikán a Veľká Británia

Cena pre všetky tieto krajiny je rovnaká a to 0.07 € za správu. Každých 70 znakov sa počíta ako 1 SMS správa.

Po vytvorení rezervácie obdrží Váš zákazník potvrdzujúci email. Email bude obsahovať všetky dôležité informácie ohľadom rezervácie ako sú miesto, termín a čas. Okrem toho bude v emaili aj rýchly odkaz na uloženie si termínu do google alebo apple kalendára.

Rezervačný systém aj vo vašom podnikaní?