Cenník

Starter

0 Mesačne
 • Neobmedzený počet zamestnancov
 • Neobmedzený počet služieb
 • 100 rezervácií mesačne
 • 1 predmet prenájmu
 • Emailové upozornenia
 • SMS upozornenia**
 • Vlastný text upozornení

Lite

4.95 Mesačne*
 • Neobmedzený počet zamestnancov
 • Neobmedzený počet služieb
 • 100 rezervácií mesačne
 • 3 predmety prenájmu
 • Emailové upozornenia
 • SMS upozornenia**
 • Vlastný text upozornení
 • Prehľad zákazníkov
 • Hodnotenia od zákazníkov
 • Vlastný štýl rezervačného formulára
 • Doplnkové služby k prenájmom
 • Vlastné polia v rezervačnom formulári

Business

19.50 Mesačne*
 • Neobmedzený počet zamestnancov
 • Neobmedzený počet služieb
 • Neobmedzený počet rezervácií
 • 99+ predmetov prenájmu
 • Emailové upozornenia
 • SMS upozornenia**
 • Vlastný text upozornení
 • Prehľad zákazníkov
 • Hodnotenia od zákazníkov
 • Vlastný štýl rezervačného formulára
 • Doplnkové služby k prenájmom
 • Vlastné polia v rezervačnom formulári
 • Nahrávanie fotografií v rezervačnom formulári
 • Kredit pre 50 SMS zdarma

* Uvedená cena platí pri ročnej platbe

** SMS notifikácie sú dodatočne spoplatené

POROVNANIE BALÍKOV

STARTER LITE BUSINESS
Počet zamestnancov Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Počet služieb Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Počet rezervácií 100 100 Neobmedzene
Počet predmetov prenájmu 1 3 Neobmedzene
Vlastný rezervačný formulár
Skupinové služby
História rezervácií
SMS upozornenia**
Vlastný text SMS upozornení
Emailové upozornenia
Vlastný text emailových upozornení
Prehľad zákazníkov
Karta zákazníka
Poznámka k zákazníkovi
Hodnotenia od zákazníkov
Opakovaná blokácia času
Poznámka k blokácii času
Doplnkové služby k prenájmom
Vlastný štýl rezervačného formulára
Vlastné logo v rezervačnom formulári
Vlastné polia v rezervačnom formulári
Zobrazovanie dostupnosti pre skupinové služby
Nastavenie právomocí pre zamestnancov
Zobrazenie recenzií v rezervačnom formulári
Odkaz na Instagram v rezervačnom formulári
Predplatený kredit zákazníka
Nahrávanie fotografií v rezervačnom formulári
Opakovaná rezervácia