Návod - Jak správně nastavit termíny služeb

Správné nastavení termínů služeb je základem pro každý rezervační systém. Umožňuje vašim zákazníkům rezervovat si volný termín pouze v době, kterou si vy sami určíte. V tomto článku si ukážeme všechna nastavení, která na termín vyplývají.

1. Pracovní doba

Služba je vždy navázána na zaměstnance/pracovníka, který danou službu vykonává. Každý pracovník má svůj vlastní pracovní čas. To znamená, že služba bude dostupná pouze během pracovní doby daného pracovníka.

Toto nastavení naleznete v sekci Pracovní čas. Kromě pracovní doby můžete nastavit i přestávku/nedostupný čas, kdy služba nebude dostupná. Například přestávka na oběd atd.

Facebook odkaz na booqme

2. Dostupnost služby

Jak jste se mohli dočíst v předchozím odstavci, služby jsou dostupné pouze během pracovní doby daného pracovníka, který je vykonává.

Chcete-li však pro službu vyčlenit speciální časové okno (v rámci pracovní doby), například hodina jógy, která se koná každou středu od 19:00 do 20:00, můžete tak učinit při nastavení samotné služby v záložce Dostupnost služby (Pokročilé)

Dejte si však pozor na to, že pokud nastavíte například trvání služby na 60 minut s přestávkou po službě dalších 30 minut, musí mít vyhrazené časové okno minimálně 90 minut. Přestávka po službě se počítá do času služby.

Facebook odkaz na booqme

3. Počáteční doba služeb

Důležité nastavení, na které je třeba si dát pozor, je počáteční čas služeb.

Náš rezervační systém Vám umožňuje nastavit si počáteční čas termínů pro vaše služby. Například chcete, aby služba mohla začínat vždy o celé hodině. Případně chcete, aby mohla začínat každých 15 minut. Vždy je to individuální.

Tento parametr naleznete v sekci Nastavení -> Nastavení rezervací pod názvem Interval počátečních časů služeb

Proč si na to dát pozor? Pokud nastavíte termín pro službu od 19:30 do 20:30 a interval počátečních časů služeb necháte nastaven na celou hodinu, nebude tato služba dostupná nakolik nezačíná o celé hodině.

4. Minimální počet hodin a maximální počet dní

V nastaveních rezervací ještě zůstáváme a popíšeme si dvě dodatečná nastavení.

Prvním z nich je Minimální počet hodin před uskutečněním rezervace. Pokud například vlastníte wellness a jako službu nabízíte saunu, kterou potřebujete nejprve vyhřát, toto nastavení se Vám učete sejde.

Můžete si totiž nastavit, kolik hodin předem je potřeba vytvořit rezervaci. Pokud tam natsavíte 0, bude možné vytvořit rezervaci klidně i 1 minutu před termínem.

Druhé nastavení má název Maximální počet dní nabídnutých veřejnosti v rezervačním formuláři. Jak už název napovídá, můžete si nastavit počet dní do budoucna, kdy budou termíny dostupné pro vaše zákazníky.

Michal Sejč 04.06.2023